Julijske Alpe

Julijske Alpe so najvišja visokogorska skupina v Sloveniji z najvišjim slovenskim vrhom Triglavom (2.864 m), ki se dviga v njenem osrčju.

Večino površja Julijskih Alp pokriva Triglavski narodni park. Park je dobil ime po Triglavu, ki velja za simbol slovenstva in je v slovenskem grbu in zastavi.

pogled proti škrnatarici franci teražJulijske Alpe, Franci Teraž

Namen parka je varovati naravne vrednote, skrbeti za kulturno krajino in ohraniti kulturno dediščino, zagotavljati možnosti za življenje stalno naseljenega prebivalstva v parku in za sonaravni razvoj ter usmerjati obiskovalce v doživljanje narave.