Psnakova žaga in mlin

Psnakova žaga in mlin se nahajata 300 m od izvira Radovne, pod Gogalovo domačijo. Pod strmo in osojno steno Pokljuke ima reka Radovna po ponovnem izviru že tolikšno moč, da lahko žene vodno kolo za mlinski kamen in vodno kolo za žago »venecijanko«.

Ker vode vseeno ni v izobilju, sta mlin in žaga delovala le občasno – ob veliki vodi. To je bilo običajno v maju in juniju, ko se je talil sneg na gorskih pobočjih, ter v septembru in oktobru, v času jesenskega deževja. Kdaj sta bila mlin in žaga zgrajena, ni znano, obratovala pa sta vse do 70-ih let 20. stoletja. Leta 1997 je lastnik in gospodar na kmetiji Pri Psnak obnovil mlin in žago, da bi lahko današnjim obiskovalcem predstavil nekdanji način dela in znanja. Mlin in žaga sta namreč dokaz nekdanje prekanjene in domišljene človekove prilagoditve naravnim danostim, ki človeku koristijo, hkrati pa ohranjajo vso lepoto narave. V mlinu je še vedno viden »črni« kamen za mletje žitaric. Lesena žaga »venecijanka« je zaradi racionalne izrabe delovala sočasno z mlinom in je z mehanizmom povezana s pogonskim vodnim kolesom.

Psnakov mlinPsnakov mlin, arhiv Turizma Kranjska Gora